Un món imaginari fet d'imaginaris col·lectius

El periodista sabadellenc Víctor Colomer mai no ha entrevistat el Dalai Lama, però a les nits, enlloc de veure la tele, fa volar coloms (com el seu nom indica) gràcies al Photoshop. Des del 2007 practica el glocalisme (gobal+local), deixa anar la imaginació i casa dues imatges en una tercera (1+1=3), creant un nou imaginari amb retalls d’imaginari col·lectiu.